Skuteviksbodene

Skuteviksboden nr. 11 er ført tilbake til sin opprinnelige tilstand før brannen, fortsatt litt skjeve og skakke. Boden måtte demonteres og flyttes for restaurering, før den ble bygget opp igjen. Restaureringen var et møysommelig arbeid som ble utført etter den strengeste antikvariske metode.

Antikvariske
Antikvariske
Antikvariske
Antikvariske
Antikvariske