Lepramuseet St. Jørgen Kirke

Etter brannen 13. april 2013 i Lepramuseet St. Jørgens Hospital, har Inn AS vært engasjert til å restaurere St. Jørgen Kirke Lepramuseet. Her har vi satt kirketaket tilbake til sin opprinnelige stand fra år 1707.

Antikvariske
Antikvariske
Antikvariske
Antikvariske
Antikvariske
Antikvariske